FIP (Felin infektiøs peritonitis) også kaldet smitsom bughindebetændelse forårsages af felint coronavirus. Der findes forskellige typer: det virus, der forårsager FIP, og det, der resulterer i en mild mavetarmkatar. Den milde variant kan foretage en genetisk forandring (mutation) hos den smittede kat og resultere i FIP hos det enkelte dyr.

Årsagen til mutationen kan være stort smittepres og/eller nedsat immunforsvar

Årsagen til mutationen kan være stort smittepres og/eller nedsat immunforsvar. Kattene kan for eksempel blive smittet med virus ved at dele kattelem eller madskål med en syg kat eller en symptomfri bærer af smitten.

To typer – våd og tør FIP

Den våde form rammer som regel yngre katte og giver væskeansamlinger i bryst- og bughule. Årsagen til væskeansamlingen er, at virus ødelægger blodkarrene, så der siver væske ud i vævet. Katte med våd FIP har runde maver, men taber sig og er ellers meget tynde. Hvis væsken sidder i brysthulen, får katten svært ved at trække vejret. Det kan umiddelbart være svært at se, men hvis man ser godt efter, opdager man, at katten trækker vejret hurtigt og overfladisk.

Hvis ødelæggelsen af blodkarrene er mindre, får vi i stedet det, vi kalder tør FIP. Det kan ramme forskellige organer, og kattens symptomer er afhængige af, hvilke organer der er angrebet.

Ved tør FIP er forløbet mere snigende. Katten mister appetitten, taber sig, bliver rastløs, får feber, der kommer og går. Katten kan også få diaré, øjenbetændelse og symptomer i det centrale nervesystem.

Svært at stille diagnosen FIP

Det er vanskeligt at stille diagnosen. Som regel måler man mængden af antistoffer i blodet. Men det er svært at slutte noget ud fra prøvesvaret, for selv om katten har antistoffer i blodet, behøver det ikke at betyde, at den er syg af FIP. Det eneste, dyrlægen kan udlede af det, er, at katten på et eller andet tidspunkt har været smittet med coronavirus og har udviklet antistoffer mod smitstoffet. Det kan ligeså godt være antistoffer mod den harmløse variant af virus.

Det eneste sikre svar fås ved en obduktion eller ved at tage en vævsprøve fra de angrebne organer.

Der findes stadig ingen egentlig behandling af FIP. Man kan give den syge kat symptombehandling i et kort stykke tid. Der afprøves hele tiden nye lægemidler, men indtil videre findes der ikke nogen mulighed for reel helbredelse.

For at forebygge infektionen er det vigtigste at sørge for gode forhold for sine katte, det vil sige god udluftning og hygiejne. Du bør heller ikke have for mange katte i hjemmet, da det gør det nemmere for virus at få fodfæste i besætningen. Stress af forskellige art kan være med til at udvikle sygdommen, og det gælder også stress, der skyldes for mange katte på for lidt plads.