Mange af de spørgsmål jeg bliver stillet om katte adfærd, bunder i problemer mellem katte i samme husholdning. Vi mennesker er flokdyr, og vi kan ikke overleve alene. Derfor kan vi have svært ved at forestille os et dyr som ikke har behov for kontakt med artsfæller.

Katte er ikke flokdyr. Det eneste tidspunkt i kattens liv, hvor den er nødsaget til at være sammen med andre katte for at overleve, er når den er killing. Ellers er den skabt til at overleve for sig selv.

Katte er ikke flokdyr

Det betyder ikke at katte aldrig kan have glæde af andre kattes selskab.

Det er bare ikke noget katten er født til, det er noget den skal lære. Ligesom der er forskel på hvor sociale vi mennesker er, så er der også forskel på hvor sociale katte er, både overfor mennesker og katte.

Killinger er altid sociale og vil gerne være sammen med andre katte, det er den måde de lærer at være kat. Det ændrer sig gerne når de bliver ca. 6 måneder til de er ca. 2 år, hvor de er socialt modne.

Derudover er der forskel på, hvor godt enkelte katte passer sammen. Man kan sagtens have to katte som fungerer rigtig godt sammen, og har stor glæde af hinanden. Hvis den ene kat så forsvinder og man anskaffer sig en ny kat, er det slet ikke sikkert de to katte fungerer sammen.

Det er desværre svært at vide på forhånd om to katte passer sammen eller ej, der er dog lavet studier som viser at der er størst sandsynlighed for at det vil gå godt med to kuld søskende, som helt fra starten har haft et nært forhold.

 


Så længe kattene ikke slås, går det godt?

Det kan være rigtig svært at vurdere om et katte hold fungerer.

Katte er dyr som helst undgår konflikter, derfor vil de gøre rigtig meget for at undgå at komme op at slås, derfor kan det være meget små ting, man skal være opmærksom på. Det kan være alt fra urinvejs problemer, til at katten flytter, til aggression mod ejer, til urinmarkering.

 Hvis katten er begyndt at urinmarkere indenfor, eller gemmer sig, eller slikker pelsen af sig, kan det være tegn på stress.

Hvis en kat stirrer meget på en anden kat, er det passiv aggression.

Hvis en kat pludselig bliver urenlig og tisser eller har afføring uhensigtsmæssige steder, kan det være fordi den anden kat bestemmer over adgang til kattebakke eller kattelem.

Hvis der er en kat i et katte hold, som er overvægtig, kan dette være tegn på stress. Det kan være katten spiser meget og hurtigt for at regulere sin stress, ligesom mennesker som trøste spiser. Stress kan øge risikoen for vægt forøgelse.

Katte kan ligge stille hele dagen og være stressede

Så der kan være mange små tegn vi ikke nødvendigvis er opmærksomme på, men som viser at vores katte i en eller anden grad er påvirkede af at skulle bo sammen med andre katte.

Som tommelfinger regel kan man sige, at katte der soignerer hinanden eller sover/hviler sig flettet ind i hinanden, har det godt sammen. Det kan være en god ide at lave et skema over sine katte og sætte pile imellem de katte, der sover sammen og/ eller soignerer hinanden. På denne måde får man et godt billede af kattenes indbyrdes forhold, og det kan sagtens være anderledes, end det man i første omgang havde regnet med.

Når man har et billede af, hvordan katte holdet fungerer, bliver det også nemmere at afhjælpe, hvis der opstår problemer.

Det kan være man ender med at finde ud af, at man har tre katte som bor i samme hus, men lever hver sit liv, uden at have noget med hinanden at gøre. Det kan være man opdager, at man har to katte som leger sammen, men ikke ellers har noget fysisk kontakt.

Dette er der ikke noget galt i, så længe kattene har det godt med situationen, og ikke viser tegn på at være stressede over at bo sammen.

Hvordan forebygger jeg?

Som udgangspunkt ville jeg anbefale to killinger fra samme kuld, som fra starten har et nært forhold. Her er de bedste ods for at de får glæde af hinanden.

Hvis du har en voksen kat og gerne vil have en kat til, er det vigtigt at finde en kat, hvis personlighed passer til den første kat.

Hvis du har en gammel kat, vil jeg ikke anbefale at få en killing, da de fleste gamle katte synes killinger er irriterende. De fleste gamle katte, vil bare gerne have love til at nyde deres alderdom i fred og ro.

Hvordan føres katte bedst sammen?

Jo mere tid man bruger på at føre en ny kat ind i hjemmet, jo større er chancen for at det vil gå godt.

Der findes forskellige remedier man kan bruge som hjælp til at føre katte sammen. Der findes en dispenser til at sætte i stik kontakten, som udskiller nogle dufte, som skaber tryghed for katten. Det er de samme dufte katten afsætter, når den gnubber sig op af møbler i huset, en duft som betyder at her er trygt og sikkert. Dette hedder Feliway.

Personalet på din dyreklinik vil kunne hjælpe med rådgivning i brug af Feliway.

Din dyreklinik kan hjælpe dig

Den nye kat sættes i et rum for sig med mad, drikke, kattebakke osv.

En Feliway dispenser sættes op i samme rum som den nye kat, og en sættes op i resten af huset. Så den trygheds skabende duft har effekt for både den nye og ”gamle” kat.

De to katte har endnu ikke set hinanden, de skal først vænne sig til hinandens dufte og lyde. Der skal dannes en gruppe-duft.

Det er som at blande maling. Hver medlem i gruppen har sin farve, og nu skal farverne blandes sammen til en fælles farve.

1. Brug engangsklude til at opsamle dufte fra kattene. Hver kat har sin farve klud, og disse klude skal opbevares separat.

Gnub hver kat med sin klud.

Giv derefter kattene mulighed for at dufte til hinandens klude. Duften af en fremmed kat kan til at begynde med fremkalde angst eller aggression hos katten.

Når kattene ikke længere reagerer på den anden kats duft, kan man begynde at blande duftene.

2. Engangskludene med kattenes dufte, opbevares nu i en pose sammen, så duftene blandes. Kludene bruges nu til at afsætte kattenes dufte på de familiemedlemmer og møbler, som kattene normalt gnubber sig op af. På denne måde afsættes duften af den nye kat i omgivelserne, og bliver en del af gruppe duften.

Når duften af den nye kat er ført ind i omgivelserne, kan kludene nu også bruges til at sætte duften af kattene på hinanden.

Målet er at kattene bliver så trygge ved hinandens dufte, at de frivilligt gnubber sig op af noget, der dufter af den anden kat.

3. Nu kan den nye kat få adgang til resten af huset, mens den ”gamle” kat er ude eller i et rum for sig. På denne måde bliver den nye kat tryg ved huset, og afsætter samtidig dufte.

4. Nu kan kattene få lov til at se hinanden, men de skal være adskilt, så de ikke kan gå til angreb på hinanden. Det kan for eksempel være en net/glas dør eller et baby gitter, som er tæt nok til at kattene ikke kan komme igennem det.

Hvis kattene reagerer aggressivt ved synet af hinanden, skal de adskilles og der skal bruges mere tid på dannelse af gruppeduft.

Så længe kattene kan være i nærheden af hinanden uden aggression eller frygt kan de belønnes med leg eller godbidder. Det er ikke meningen de skal spise eller lege ved siden at hinanden.

De skal bare være bevidste om den anden kats nærhed.

Det er vigtigt at være opmærksom på kattenes kropssprog, så de kan adskilles, hvis de viser tegn på aggression eller frygt. Der må ikke opstå en negativ relation kattene imellem. Den tid kattene er sammen øges langsomt, i starten er det kun sekunder de er sammen.

Når kattene kan være i nærheden af hinanden uden aggression eller frygt, kan barrieren (net/glas dør, baby gitter) fjernes, og kattene kan mødes. Vær stadig opmærksom på kropssprog. Den tid kattene er sammen øges igen langsomt.

Introduktions fasen af den nye kat kan tage alt fra et par uger til et par måneder, men jo mere tid man bruger på at køre kattene sammen, jo større er sandsynligheden for at de vil kunne leve under det samme tag.

Efter alt dette arbejde, har man forhåbentligt to katte som kan leve under samme tag.  Forventningerne må ikke være større end det. Hvis de to katte får glæde af hinanden og kan lege og ligge sammen, er det en ekstra bonus.

Når man har flere katte er det vigtigt at kattene har nem adgang til resurser. Katte er ikke særlig gode til at deles om tingene.

Som tommelfingerregel hedder det en vandskål, madskål og kattebakke pr. kat + 1.

Uanset hvor gode venner vores katte er, er de ikke sociale spisere. De vil måske gerne have kontakt med os mennesker, når de spiser, men de vil helst ikke spise i nærheden af andre katte. Hvis katte tvinges til at spise ved siden af hinanden, eller oveni købet af samme skål, ser man ofte at den ene kat venter på den anden er færdig, eller den der er i gang med at spise, forlader madskålen når den anden kommer til. Eller man kan se på deres kropssprog, at de trækker sig væk fra hinanden imens de spiser.

Hold god afstand imellem mad

Derfor er det en god ide at have god afstand imellem mad stationerne, eller fodre kattene ved aktiverings fodring, så de skal arbejde for maden. Aktiveringsfodring er en rigtig god måde at fodre katte på, uanset om der er problemer eller ej. Ved aktiveringsfodring kan katten udvise noget af sin naturlige adfærd, nemlig at lede efter og jage sin mad, plus at den tvinges til at spise små portioner af gangen. Personalet på din dyreklinik vil kunne fortælle dig mere om aktiveringsfodring af katte.

Jo nemmere adgang kattene har til de vigtige resurser, jo lavere er stress niveauet, og jo nemmere er det for kattene at leve sammen.

Hvordan gør jeg det godt igen?

Det kan være rigtig svært at rette op på et katte hold, som er gået i stykker, og der kan være mange faktorer som spiller ind. Det kan være kompatibiliteten kattene imellem, det miljø de lever i, og den tid problemet har stået på.

Jeg vil altid anbefale at se på adgangen til resurser, hvordan katten er aktiveret, er der noget fysisk galt med katten? Hvis den f.eks. har ondt kan den være mindre tolerant overfor en anden kat.

Jeg vil anbefale at sætte en Feliway dispenser op, da dette kan være med til at øge trygheden i hjemmet.

Det er ofte en proces der tager tid, og kræver en kombination af flere forskellige adfærdsmodificerende metoder.

Din dyreklinik vil kunne hjælpe med at svare på spørgsmål, hvis du har problemer med dit katte hold, eller kunne henvise dig til en person som kan hjælpe.

Konklusionen er at forholdet i et katte hold på 2 eller 20 katte er dynamisk og et skrøbeligt læs, som nemt kan vælte, hvis ikke vi hjælper det til at fungere.

Os der elsker katte, vil altid omgive os med så mange katte som muligt. Jeg er ikke bedre selv, men ved at mine to katte aldrig ville acceptere flere.

Så vi må nyde de katte vi har.