Det er ekstra frustrerende, hvis hvalpens sygdom kan tilbagedateres og skyldes noget, den havde i sig allerede da en blev solgt. Hvor får du hjælp som opdrætter, hvis du har solgt en hvalp med en skjult fejl?

Ifølge købeloven er en person, der har solgt en hvalp, normalt forpligtet til at yde en vis form for kompensation eller erstatning til køberen for skjulte fejl - noget som hunden beviseligt havde allerede ved leveringen, men hvor hverken du, som opdrætter, eller dyrlægen har set symptomer på.

Hos Agria Dyreforsikring findes der en forsikring, som kan erstatte nogle typer skjulte fejl, hvilket giver en stor tryghed for både sælger og køber. Den er en del af vores avlsforsikring, men kan også købes separat, hvis man ikke ønsker den som et tillæg til tæves sygedækning.

I dansk lovgivning betragtes hunde som en ting og falder derfor ind under varekøb på lige fod med køb af et TV, et køleskab eller lignende.

Når der er en tvist mellem køber og sælger om en stambogsført hvalp afgøres mange sager af Dansk Kennel Klub. Her er der klare retningslinjer for, hvad man som opdrætter er forpligtet til at dække, hvis en hvalp får konstateret en skjult fejl. I nogle tilfælde (også hvis hvalpen er købt uden stambog fra Dansk Kennel Klub) afgøres sagen af forbrugerklagenævnet, såfremt der er tale om forbrugerkøb. Her skal begge parter dog væbne sig med tålmodighed, da processen er mere langsommelig, i og med nævnet varetager alle forbrugerklager i Danmark og ikke kun sager om hunde.

For reglerne fastlagt af købeloven henviser vi til denne. Du kan læse mere om lovgivning og hundekøb her:

Den offentlige forbrugerportal
DKK - klage over køb
Tjek hvalpen - købeloven

Agrias definition på en skjult fejl

Agria definerer en skjult fejl således: Med en skjult fejl menes en sygdom eller defekt, som er begyndt at udvikles før sundhedsundersøgelsen i forbindelse med leveringen, men som ikke forud for denne har vist symptomer eller ellers været kendt. Sygdomme og defekter, som burde have været opdaget ved sundhedsundersøgelsen er ikke skjulte fejl. Det er veterinærmedicinsk vurdering, der afgør, hvornår en sygdom eller defekt anses som værende påbegyndt.

Der er ikke altid lighedstegn mellem det opdrætteren kan være erstatningspligtig overfor jf. købeloven, og det Skjulte Fejl forsikringen dækker.

Eksempler på sygdomme, der normalt vil optræde som skjulte fejl hos hunde, er :

 • Vand i hjernen (hydrocephalus)
 • Forstørret spiserør (megaesophagus)
 • Misdannelser på indre organer f.eks. porta-cava-shunt
 • Fejlplaceret urinleder (ektopisk ureter)
 • Dermoidcyster
 • Visse typer brok f.eks. mellemgulvsbrok
 • Medfødt døvhed
 • Medfødt grå stær

En skjult fejl kan også være en parasit – f.eks. Giardia, der lever i hvalpen når den bliver solgt, men først viser symptomer hos ny ejer et par dage senere.

Hvornår træder forsikringen i kraft?

Agria Skjulte Fejl Forsikring gælder tidligst fra den dag, hvor hvalpen er 8 uger gammel. Herudover gælder:

 • Hvalpen skal være kontrolleret af en dyrlæge inden for 7 dage før forsikringen skal træde i kraft. Dvs. hvalpen må tidligst være kontrolleret den dag den fylder 7 uger.
 • Kontrolleres hvalpen efter den er fyldt 8 uger, gælder forsikringen først fra den dag, hvor dyrlægen kontrollerer den.
 • Kontrolleres hvalpen først efter den er fyldt 16 uger, gælder forsikringen ikke.
 • Sundhedsundersøgelsen skal være uden anmærkninger og hvalpekøber skal kunne fremvise anmærkningsfri sundhedsattest ifbm. skadeanmeldelse.
 • Hvalpen må ikke have haft symptomer på sygdommen før forsikringen træder i kraft eller på anden måde har været kendt forinden.

Tegner du sygeforsikring på din hvalp, vil der hos de fleste selskaber ikke være dækning til skjulte fejl. Dette skyldes at sygdommen/fejlen kan tilbagedateres til før forsikringen blev tegnet. Hos Agria har vi valgt at dække til en del skjulte fejl på vores sygeforsikringer, så du er mere tryg som hundeejer uanset om du har en hvalp med stambog eller ej. 

Hos Agria, kan du få erstatning til en skjult fejl, hvis du sygeforsikrer din hvalp før den fylder 4 måneder. Tegner du sygforsikring til en hund, der ikke har været sygeforsikret hos Agria før den fylder 4 måneder, får forsikringen en karenstid for skjulte fejl på 12 måneder fra nytegningsdatoen. Det betyder, at hunden ikke må have vist nogen symptomer på skjulte fejl de første 12 måneder.

En forsikring kun for DKK opdrættere

Som opdrætter under Dansk Kennel Klub, kan du tegne en Skjulte Fejl forsikring til de hvalpe du sælger. Forsikringen skal tegnes, inden hvalpene flytter hjemmefra, og senest når de er 16 uger gamle. Hvis din tæve har tillæget Agria Avl på sin sygeforsikring, indgår Agria Skjulte Fejl for hendes hvalpe, hvis de registreres hos Dansk Kennel Klub. Har du ikke sygeforsikring på din tæve hos Agria, kan du vælge at tegne en separat Skjulte Fejl forsikring på hele kuldet.

Skjulte Fejl forsikring - kun for DKK opdrættere

Agria Skjulte Fejl forsikring gælder til og med den dag hvalpene er 2 år og 3 måneder gammel. Fra 1/1 2019 ændres dette til 2 år og 4 måneder. For dig, der allerede har en forsikring, træder denne ændring først i kraft til hovedforfald på din forsikring. Du kan se hvornår du har forfald på din police eller Mit Agria.

Agria Skjulte Fejl består af to dele: En livsforsikring og en sygeforsikring. Du kan få erstatning op til forsikringssummen for hver del. For hvalpe til en tæve, som er forsikret med Agria Avl Sygeforsikring, er forsikringssummen lig med salgsprisen på hver hvalp, dog højst 15.000 kroner pr. hvalp. Sælger du dine hvalpe for mere end 15.000 kr. kan du tilkøbe en ekstra forsikringssum - dog max. 5.000 kr. pr. hvalp.

Hvis forsikringssummen til dyrlægebehandling er opbrugt på Agria Skjulte Fejl, er det godt at vide, at Agria fortsætter med at erstatte udgifter til den skjulte fejl på hvalpens egen sygeforsikring, hvis den også er tegnet hos Agria Dyreforsikring. Det forudsætter, at hvalpens sygeforsikring er tegnet inden den skjulte fejl opdages, og sygeforsikringen er tegnet inden hvalpen bliver 4 måneder gammel.

Har du avlstillæg på din tæve?
Så er det en rigtig god ide at tegne forsikring på hvalpene senest samme dag hvalpen flytter til ny familie. På den måde sikrer du at andre sygdomme og skader påbegyndt hos opdrætteren fortsat vil være dækket på hvalpens egen forsikring.

Beholder du hvalpen selv eller skal den til udlandet?

Agria Skjulte Fejl gælder også, hvis du beholder hvalpen selv, eller hvis du sælger hvalpen til udlandet.

Eksempel 1: En hvalp fødes med en fejlplaceret urinleder (ektopisk ureter). Hvalpen kontrolleres af en dyrlæge, når den er 7 uger og 3 dage gammel og der findes ingen anmærkninger (hvalpen findes sund og rask). Dyrlægen laver derfor en sundhedsattest uden anmærkninger. Hvalpen leveres til ny ejer, når den er 8 uger gammel. Når den er 3 måneder gammel, begynder den at urinere hyppigt/lække urin. Efter udredning hos dyrlægen viser det sig, at hvalpen har en fejlplaceret urinleder. Da der ikke har været symptomer på sygdommen før den blev 8 uger og det ikke kunne opdages ved sundhedsundersøgelsen, så er der tale om en skjult fejl jf. tidligere beskrevet definition. Skjulte Fejl forsikringen dækker derfor op til købssummen til udredning og behandling/operation og op til købssummen, hvis det afgøres af dyrlægen, at hvalpen ikke kan leve med denne defekt.

Eksempel 2: En hvalp fødes med en misdannelse af hjertet. Hvalpen kontrolleres af en dyrlæge, da den er 7 uger og 5 dage gammel. Dyrlægen hører ved undersøgelsen en bilyd på hjertet, hvilket bliver noteret på sundhedsattesten. Hvalpen leveres til ny ejer når den er 8 uger. Da hvalpen er 7 måneder gammel, bliver der foretaget en scanning af hjertet, der viser en medfødt misdannelse. Fordi der allerede ved sundhedsundersøgelsen var symptomer på den medfødte misdannelse af hjertet, er dette IKKE en skjult fejl og erstattes ikke af Skjulte Fejl forsikringen.

For mere udførlige oplysninger henviser vi til de fuldstændige vilkår for Agrias Skjulte Fejl Forsikring og Agrias Avl Sygeforsikring. Se vores vilkår her