Indbildt svangerskab er ingen sygdom, men det er tævens hormonelle beredskab for at amme og pleje hvalpe. Umiddelbart efter tævens brunst (oestrus) afsluttes, begynder metøstrus. Det er en periode, som svarer til længden på drægtighedsperioden. Denne periode begynder uanset om din tæve parres eller ikke. Selv om du ikke parrer din tæve, kan hun få symptomer på svangerskab, såkaldt indbildt svangerskab.

Hvorfor indbildt svangerskab?

Hvorfor bliver tæven ramt af indbildt svangerskab? For nutidens hunde har indbildt svangerskab ingen funktion, men medfører derimod oftest problemer. I ulveflokken har indbildt svangerskab dog en vigtig funktion. Blandt ulvene er det kun flokkens ledertæve, der får lov til at føde hvalpe. Man antager, at det fungerer sådan, idet flokken bliver stærkest, hvis kun generne fra de sundeste og stærkeste dyr (alfahannen og alfahunnen) føres videre. Hvis der skulle ske noget med flokkens ledertæve, således at hun ikke selv kan tage hånd om sine hvalpe, skal nogle af de andre - de skindrægtige tæver - kunne gå ind og amme hvalperne i stedet for moderen. På den måde kan man sikre, at det kun er ledertævens anlæg, som videreføres til den næste generation.

Hvordan påvirkes tæven?

De synlige tegn på indbildt svangerskab plejer at dukke op cirka en til to måneder efter løbetiden.

Rent fysisk kan tæven gå op i vægt, og hun bliver opsvulmet omkring maven. Tæven kan blive hævet rundt om yveret, og hun kan derudover producere mælk eller et tyndt sekret i yveret. Spiseforstyrrelser er også helt normale. Ofte vil tæven overhovedet ikke spise i en periode. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at hun drikker vand. Nogle tæver får derimod øget appetit.

Tævens adfærd kan også blive påvirket

Tævens adfærd kan også blive påvirket. Hun kan få en udpræget moderadfærd. Hun gør sengeleje klar og bygger rede. Hun kan også generelt være rastløs og urolig. Det sker også, at tæven adopterer alle slags ting, for eksempel kæledyr og sko - som sine unger. Disse surrogathvalpe bør man tage fra tæven, da de kan stimulere indbildt svangerskab. Tæven kan også blive nervøs eller sløv, og der kan indimellem opleves øget aggressivitet, specielt hvis hun skal beholde og vogte sine ”hvalpe”.

De fleste tæver, som får indbildt svangerskab, får hovedsagelig de fysiske tegn og bliver generelt lidt nedstemte i denne periode. Der er dog tæver, der bliver direkte deprimeret i forbindelse med indbildt svangerskab.

Øg motionen

Indbildt svangerskab varer ofte i flere uger. Det kan være et problem både for hunden og hundeejeren. På samme måde som hunden kan blive nedstemt – det er noget, som kan skabe hovedpine for ejeren - kan tæven også få fysiske lidelser. Indimellem stimulerer tæven selv mælkeproduktionen ved at vaske og selv slikke på sit yver. Mælkeproduktionen kan forårsage ændringer i brystkirtlerne. Med lidt uheld kan den også føre til at tæven får betændelse i yveret, hvis symptomerne ikke straks bliver behandlet. Tæven kaster også op i denne periode.

Alle tæver kan reagere på forskellig vis, når de er skindrægtige. Nogle viser alle symptomerne, mens andre bare viser et eller to symptomer. Det er mere almindeligt, at en tæve viser psykiske symptomer frem for fysiske.

For at hindre at symptomerne opstår, bør man øge motionen samtidig som man skærer ned på maden. Når man ved, at mange tæver er højst uvillige mod at motionere under indbildt svangerskab, og at nogen får øget appetit, kan det indebære en meget udfordrende opgave. Selv om det kan føles hårdt at være streng over for sin skindrægtige tæve, skal man huske på, at det er til hendes eget bedste, at hun ikke får lov til at ligge hjemme i hyggekrogen og spise praliner hele dagen. Dog kan det godt se ud til at være dét, hun selv synes, hun er bedst egnet til i denne periode.

Medicin mod indbildt svangerskab

Der findes et receptpligtigt middel mod falsk drægtighed som fås hos dyrlægen.  Du kan få medicinen af dyrlægen.

Medicinen anbefales, hvis din tæve påvirkes kraftigt af indbildt svangerskab. Den kan kombineres med øget motion og en midlertidig reduktion af mængden af mad. Virkestoffet i medicinen er cabergolin, som på lang sigt hæmmer både mælkeproduktionen og påvirker symptomerne, der følger med mælkeproduktionen.

Bivirkninger af medicinen kan være forbigående slaphed, således at hunden ikke vil spise og indimellem får opkastninger. For tæver, som har store lidelser, opvejes disse bivirkninger af, at tæven får mulighed for hurtigere at komme ovenpå og blive sit almindelige, søde jeg igen. Hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt tæven faktisk er blevet parret under løbetiden, skal drægtighed udelukkes (for eksempel ved ultralyd eller røntgen), før medicin tages i brug, da denne kan forårsage abort hos drægtige dyr.

Når din tæve er skindrægtig, skal du prøve at beskæftige hende og give hende ekstra meget opmærksomhed. Det kan være sådan, at tæven har en svær periode, og hun skal derfor have en ”tænkepause” og føle sig lidt ekstra værdsat.